Хроніка, наукове життя №5 2021

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

 Наукове життя

 Цього року наукова громадськість України відзначає сторічний ювілей з дня народження видатного українського мовознавця академіка Олексан­дра Савича Мельничука, наукова діяльність якого була тісно повʼязана з Інститутом мовознавства ім. О. О.Потебні НАН України, де він тривалий час очолював відділ загального та словʼянського мовознавства. Олександр Савич є автором численних праць у галузі загального й словʼянського мовознавства, етимології, індоєвропеїстики та синтаксису. Він розробив концепцію укладання «Етимологічного словника української мови» та очо­лював колектив авторів цього словника, здійснивши загальне редагування перших чотирьох томів. Роботу в галузі видання словника, етимологічних розвідок, словʼянського і загального мовознавства продовжили його чис­ленні учні.

Десять років тому Інститут мовознавства започаткував традицію прове­дення наукових зібрань на відзначення памʼяті визначного вченого. Друга міжнародна наукова конференція «Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство» відбулася 25–26 травня 2021 року в онлайновому режимі з огляду на епідеміологічну ситуацію в світі. У роботі конферен­ції взяли участь 39 науковців з України, Білорусі, Польщі та Хорватії, які представляли, зокрема, такі поважні наукові установи, як Інститут славіс­тики Польської академії наук, Інститут мовознавчих досліджень Хорват­ської академії науки та мистецтва, Білоруський державний університет, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Інститут україн­ської мови НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Одеський національний університет імені І. І. Мечни­кова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Донбаський державний педагогічний університет, Переяслав-Хмельницький державний педагогіч­ний університет імені Григорія Сковороди, Національну музичну акаде­мію України імені П. І. Чайковського, Національний інститут стратегічних досліджень.

У вітальному слові директор Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні доктор філологічних наук, професор Б. М. Ажнюк схарактеризував значен­ня наукової діяльності О. С. Мельничука для мовознавства, зокрема наголо­сив на тому внеску, який академік зробив у розвиток етимологічних студій та теорію мови.

Вкладення:
Скачати цей файл (sci_2021_5_1.pdf)sci_2021_5_1.pdf[ ]219 Кб88 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи