2015 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №1 2015   Contents, №1 2015
  ЛукіноваТ. Б. Академік Григорій Петрович Півторак    
  Bieder Н. Die wortart «adjektiv» in der handschriftlichen «Bielaruskaja hramatyka» (Wilna 1916) von Anton Luckevič (Бідер Г. Частина мови «прикметник» у рукописній
«Білоруській граматиці» (Вільно, 1916 р.) Антона Луцкевича
   
  Mańczak W. О nieregularnym rozwoju fonetycznym spowodowanym frekwencją
(Маньчак В. Про нерегулярний фонетичний розвиток, спричинений частотністю)
   
  Булыка А. М. Лексіка іншамоўнага паходжання як крыніца гістарычнага слоўніка беларускай мовы (Булико О. М. Лексика іншомовного походження як джерело історичного словника білоруської мови    
  Мокиенко В. М. Украинская паремиология в европейском контексте (Мокієнко В. М. Українська пареміологія в європейському контексті)    
  Тараненко О. О. Загальнокультурні впливи Галичини в сьогоднішньому мовному житті Україн    

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


       

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


       
       


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2015

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2015

   

 


 

Bieder H. Die Wortart Adjektiv in der handschriftlichen «Bielaruskaja hramatyka» (Wilna 1916) von Anton Luckevič (Бідер Г. Частина мови «прикметник» у рукописній «Білоруській граматиці» (Вільно, 1916 р.) Антона Луцкевича)

У статті описано систему прикметникового відмінювання в граматиці А. Луцкевича порівняно з відповідними мовними фактами білоруської літературної мови тодішнього (наша-нивського) та сучасного періодів, білоруських говорів, а також з іншими слов’янськими літературними мовами.
 
Ключові слова: Антон Луцкевич, граматики білоруської мови, історія білоруської літературної мови.
Вкладення:
Скачати цей файл (bieder_die_wortart_adjektiv.pdf)bieder_die_wortart_adjektiv.pdf[ ]352 Кб32 Завантаження

Гнатюк Л. П. Варіативний складник мовної свідомості українців: історико-лінгвістичний вимір

Статтю присвячено варіативному складнику мовної свідомості українців, до якого належить, зокрема, лексика, що не була успадкована новою українською літературною мовою зі старої. Хоча сучасним мовцем така лексика вже не сприймається як українська, вона була органічним компонентом мовної свідомості українців у попередні століття й дотепер засвідчена в українських діалектах.
 
Ключові слова: мовна свідомість, варіативний складник мовної свідомості, інваріант мовної свідомості, староукраїнська літературна мова, нова українська літературна мова, діалектна лексика.
Вкладення:
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0086.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0086.jpg[ ]798 Кб31 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0087.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0087.jpg[ ]1027 Кб29 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0088.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0088.jpg[ ]1023 Кб23 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0089.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0089.jpg[ ]1043 Кб26 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0090.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0090.jpg[ ]1026 Кб27 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0091.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0091.jpg[ ]1005 Кб42 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0092.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0092.jpg[ ]1032 Кб30 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0093.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0093.jpg[ ]1067 Кб28 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0094.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0094.jpg[ ]1056 Кб21 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0095.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0095.jpg[ ]911 Кб38 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0096.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0096.jpg[ ]432 Кб31 Завантаження

Бріцин В. М. Модальність і предикативність: лінії розмежування і протиставлення

У статті викладено когнітивну теорію модальності і продемонстровано її науковий потенціал для розмежування категорій модальності і предикативності.
 
Ключові слова: категорія модальності, категорія предикативності, семантична структура речення.
Вкладення:
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0077.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0077.jpg[ ]726 Кб35 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0078.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0078.jpg[ ]997 Кб26 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0079.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0079.jpg[ ]1011 Кб23 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0080.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0080.jpg[ ]1033 Кб30 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0081.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0081.jpg[ ]1006 Кб27 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0082.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0082.jpg[ ]1016 Кб25 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0083.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0083.jpg[ ]1040 Кб28 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0084.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0084.jpg[ ]927 Кб23 Завантаження
Скачати цей файл (movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0085.jpg)movoznavstvo_2_2015_s1-96 - 0085.jpg[ ]816 Кб26 Завантаження

Лукінова Т. Б. Академік Григорій Петрович Півторак (до 80-річчя від дня народження)

У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського вченого, окрес­люється його внесок у розвиток мовознавства і його роль у популяризації історії української мови.

Ключові слова: українська мова, історія української мови, білоруська мова, історія білоруської мови, давня писемність, славістика.
Вкладення:
Скачати цей файл (lukinova_akademik_pivtorak.pdf)lukinova_akademik_pivtorak.pdf[ ]577 Кб63 Завантаження

Log in or Sign up