2015 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №6 2015   Contents, №6 2015
  МАТЕРІАЛИ VIII ПОТЕБНЯНСЬКИХ ЧИТАНЬ, ПРИСВЯЧЕНИХ 180-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ О. О. ПОТЕБНІ    
  Лукашанец А. А. Нацыянальная мова і годнасць асобы і нацьіі (беларускія рзаліі)    
  Лукінова Т. Б. О. О. Потебня як компаративіст і етимолог    
  Храковский В. С. Идеи А. А. Потебни в современном языкознании (вербоцентрическая концепция предложения    
  Маслава В. А. Тэарэтычная паэтыка А. А. Патабні: філіяцьія ідэй    
  Скоробогатова О. О. Теорія граматичної атракції О. О. Потебні в дослідженні граматики віршового тексту    
  Денисюк В. В. Фразотвірна концепція О. О. Потебні і проблеми фразотворення    
  Назаров Н. А. Індоєвропейське походження формул українського фольклору: сучасна інтерпретація спостережень О. О. Потебні    
  Радчук О. В. Актуалізація ідей О. О. Потебні про апперцепцію у когнітивній лінгвістиці    
  Охріменко Т. В. Взаємодія понять «першообразність», «алегоричність»
і «міфопоетичність» у лінгвістичній теорії О.О. Потебні
   
  ДО ВИХОДУ В СВІТ 5-ОГО ТОМУ «СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» У 20-ТИ ТОМАХ    
  Тараненко О. Характеристика деяких лексикографічних параметрів
одного з томів «Словника української мови» у 20-ти томах
   
  Жайворонок В. Рецензія на матеріали 5-ого тому «Словника української мови» у 20-ти томах    

 

 Зміст журналу «Мовознавство» за 2015 рік
© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2015

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2015

   

 


 

Log in or Sign up