2015 №5 вересень-жовтень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №5 2015   Contents, №5 2015
  Белей Л. Л. Мовний маркетинг як інструмент мовної політики   Beley L.L. Language marketing as an instrument of language politics
  Барчук В. М. Сурядність: типологічний аспект   Barchuk V. M. Parataxis: typological aspect
  Вербич Н. С. Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст vs хрестоматія   Verbych N. S. Features the segmentation of dialectal speech: sound text vs reading-book
  Купріянов Є. В. Міжмовні відповідники в електронному англійсько-українському словнику з енергомашинобудування   Kupriianov Ye. V. Translation equivalents in electronic English-Ukrainian dictionary on power plant engineering
  Краснобаєва-Чорна Ж. В. Семантичний простір оцінної фраземіки   Krasnobaieva-Chorna Z. V. Semantic scope of evaluative phrasemics
  Ковтун А. А. Про внутрішній потенціал релігійної лексики   Kovtun A. A. On the internal capacity of religious vocabulary
  Онуфрійчук Г. І. Людина в українській етнофразеології: біполярна опозиція «людина—тварина»   Onufriichuk Η. I. A person in Ukrainian ethnophraseology:
bipolar opposition "a person — an animal"

 


РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Редьква Я. Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України   Reďkva Ya. LuchykV. V. Etymological dictionary of toponyms of Ukraine

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


  Хроніка   News items

  Галина Павлівна Циганенко      Halyna Pavlivna Tsyhanenko

  Іван Юхимович Гальчук       Ivan Yukhymovych Halchuk


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2015

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2015

   

 


 

Вкладення:
Скачати цей файл (zmist_2015_5.pdf)zmist_2015_5.pdf[ ]51 Кб381 Завантаження