Вербич С. О. Архаїчні слов’янські словотвірні типи в гідроніміконі Дністра: назви з формантом -ава

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте
У статті досліджено фрагмент гідронімікону басейну Дністра з формантом -ава, схарактеризовано
структурні й семантичні особливості твірних апелятивів для гідронімів Водава,
Глушава, Жижава, Канава, Лукава, Лущава, Лядова (Лядава), Нічлава (Ніклава), Піскова,
Русава, Саджава, Стинавка (Стинава), Тернова, Турава (Велика), Черхава, Чорнява,
Ulamáea, окреслено ареальні зв’язки зазначених назв у межах слов’янського топонімного
простору, на підставі чого зроблено висновок про їхню переважно питому (крім хіба що Піс-
кава) природу.

Ключові слова: апелятив, архаїчна слов’янська гідронімія, гідронім, праформа,
формант -ава.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov_6_2014_6.pdf)mov_6_2014_6.pdf[ ]615 Кб1855 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи