2014 №4 липень-серпень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №4 2014   Contents, №4 2014
  Широков В. А., Шевченко І. В. Граматика у феноменологічному вимірі   Shyrokov V. A., Shevchenko I. V. The Grammar in phenomenological dimension
  Симоненко Л. О. Українська термінографія: стан і перспективи   Symonenko L. O. Ukrainian terminography: its state and perspectives
  Селігей П. О. Іменниковість versus дієслівність: у пошуках золотої середини   Selihey P. O. Substantivity versus verbality: in search of the golden mean
  Белей Л. Л. Угорськомовні студенти Закарпаття: мовні преференції під час дії закону «Про засади державної мовної п ол ітики»   Beley L. L. Hungarian minority of Zakarpattia: linguistic preferences of the students
  Томіленко Л. М. Суржик як об’єкт наукових досліджень і дискусій   Tomilenko L. M. Surzhyk as an object of research and debate
  Абрамович С. Д. Ініціативи свв. Кирила і Мефодія в контексті сакральних мов Церкви   Abramovych S. D. St. Cyril and Methodius’ initiatives in the context ofthe Church’s sacral languages
  Цимбал Н. А. Методологічні аспекти мотивологічних досліджень   TsymbalN. A. Methodological aspects of motivological researchРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Пономаренко В. Кузьменко Ю. К. Ранние германцы и их соседи: Лингвистика, археология, генетика   Ponomarenko V. Kuzmenko Ju. K. Early Germans and their meighbors: linguistics, archeology, genetics

 


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                  SCIENTIFIC LIFE

  Хроніка   News items

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2014

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2014

   

 


Пономаренко В. Кузьменко Ю. К. Ранние германцы и их соседи: Лингвистика, археология, генетика

Рецензії та анотації

Кузьменко Ю. К.
РАННИЕ ГЕРМАНЦЫ И ИХ СОСЕДИ: Лингвистика,
археология, генетика / Отв. ред. Н. Н. Казанский
Санкт-Петербург : Нестор-История, 2011. — 268 с.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_4_2014_1.pdf)rez_4_2014_1.pdf[ ]83 Кб885 Завантаження