2014 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №3 2014   Contents, №3 2014
  Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства   Taranenko О. О. Formation of the new system of social values and priorities of the Ukrainian society
  Архангельська А. М. Фемінінні інновації в новітньому українському назовництв   Arkhanhelska A. M. Feminine innovations in contemporary Ukrainian language
  Шульгач В. П. Фрагмент праслов’янського антропонімного фонду   Shulhach V. P. A fragment of Early Slavic antroponymic pool
  Глущенко В. А. Систематизація мовного матеріалу в працях О. О. Шахматова   Hlushchenko V. A. The systematization of the linguistic material in the research by O.O. Shakhmatov
  Семененко Г. М. Особливості англійського епістолярію XVI-XVII ст.: соціолінгвістичний аспект   Semenenko G. M. Features of English epistolary inthe 16-17-th centuries: sociolinguistic aspectРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Глущенко В., Орел А. Булахов М. Г. «Слово о пълку Игореве» в переводах на славянские языки ХІХ-ХХ вв.   Hlushchenko V., Orel A. Bulachov M. G. «Слово о пълку Игореве»
в переводах на славянские языки 19-20-th
  Лучик В. Скляренко О., Скляренко О. Типологічна ономастика   Luchyk V. Skljarenko О., Skljarenko О. Typological onomastic
  Ермоленко С. С. Пахолок 3. Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та моленнєвий виміри   Yermolenko S. Pakholok Z. Gnoseological and ontological status of the catrgory of recurrences: language and speech dimensions

           Віктор Антонович Чабаненко                                                 Victor Antonových Chabanenko

 


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2014

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2014

   

 


Глущенко В., Орел А. Булахов М. Г. «Слово о пълку Игореве» в переводах на славянские языки ХІХ-ХХ вв.

Рецензії та анотації


Булахов М. Г.
«СЛОВО О ПЬЛКУ ИГОРЕВЕ» В ПЕРЕВОДАХ НА СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЬІКИ ХІХ-ХХ ВВ.
Минск : Беларус. навука, 2013. — 360 с.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_3_2014_1.pdf)rez_3_2014_1.pdf[ ]107 Кб751 Завантаження

Ермоленко С. С. Пахолок 3. Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та моленнєвий виміри

Рецензії та анотації


Пахолок З.
ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ І ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС КАТЕГОРІЇ ПОВТОРЮВАНОСТІ : МОВНИЙ ТА МОВЛЕННЄВИЙ ВИМІРИ
Луцьк : Вежа-Друк, 2013. — 684 с.

Вкладення:
Скачати цей файл (rez_3_2014_3.pdf)rez_3_2014_3.pdf[ ]139 Кб866 Завантаження