2014 №1 січень-лютий


СТАТТІ                                                     ARTICLES


  Титул, зміст №1 2014   Contents, №1 2014
  Тараненко О. О. Формування нової системи соціальних цінностей і пріоритетів українського суспільства (на матеріалах української мови кінця XX—початку XXI ст.). V   Taranenko О. О. Formation of the new system of social values and priorities of the Ukrainian society (based on the late XXth— early XXIst century Ukrainian language materials). V
  Менцель Т., Хентшель Г. Вплив російської мови на флективну морфологію білорусько-російського та українсько-російського змішаного мовлення   Menzel Т., Hentschel G. The influence of Russian on the inflectional morphology
of Belarusian-Russian and Ukrainian-Russian mixed speech
  Архангельська А. М. До проблеми словотвірної фемінізації в українській мові новітньої доби: традиція і сучасність. II   Arkhanhelska A. M. On the problem of derivational feminization in present day Ukrainian language: tradition and modernity. II
  Дорошенко С. І. Два уточнення до класифікації безсполучникових складних речень   Doroshenko S. I. Specifying two definitions in the classification of asyndetic composite sentence
  Карпенко У. О. Когнітивно-порівняльний погляд на етимологію рефлексів першокоренів   Karpenko U. O. A cognitive-comparative viev on the etymology of primary root’s reflectionРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                          REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Севрук О. Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком   Sevruk O. Masenko L. T. Surzhyk: between Ukrainian and Russian

 

 

  Хроніка   News items

 

 

  Дисертаційні роботи з мовознавства   Dissertations on linguistic (research themes)


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2014

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2014

   

 


Севрук О. Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і язиком

Рецензії та анотації


Масенко Л.Т.
СУРЖИК: МІЖ МОВОЮ І ЯЗИКОМ
К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011.— 135 с.

Л. Т. Масенко, професор Києво-Могилянської академії, досліджує суржик та українсько-російські гібридні форми мовлення вже не один рік. Є, зокрема, упорядником збірника «Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду» (2006) та монографій' «(У)мовна (У)країна» (2008), а також низки студій, фахових і публіцистичних статей. У 2011 р. вийшла її остання монографія на цю тему, книжка «Суржик: між мовою і язиком».
Вкладення:
Скачати цей файл (rez_2014_1.pdf)rez_2014_1.pdf[ ]112 Кб1160 Завантаження