2012 №4 липень-серпень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


    Articles
  Широков В. А., Шевченко І. В. Граматика у феноменологічному вимірі   Shyrokov V. A., Shevchenko I. V. The Grammar in phenomenological dimension
  Симоненко П. О. Українська термінографія: стан і перспективи   Symonenko L. O. Ukrainian terminography: its state and perspectives
  Селігей П. О. Іменниковість versus дієслівність: у пошуках золотої середини   Selihey P. O. Substantivity versus verbality: in search of the golden mean
  Белей Л. Л. Угорськомовні студенти Закарпаття: мовні преференції під час дії закону «Про засади державної мовної політики»   Beley L. L. Hungarian minority of Zakarpattia: linguistic preferences of the students
  Томіленко Л. М. Суржик як об’єкт наукових досліджень і дискусій   Tomilenko L. M. Surzhyk as an object of research and debate
  Абрамович С. Д. Ініціативи свв. Кирила і Мефодія в контексті сакральних мов Церкви   Abramovych S. D. St. Cyril and Methodius’ initiatives in the context ofthe Church’s sacral languages
  Цимбал Н. А. Методологічні аспекти мотивологічних досліджень   Tsymbal N. A. Methodological aspects of motivological research

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Пономаренко В. Кузьменко Ю. К. Ранние германцы и их соседи: Лингвистика, археология, генетика   Ponomarenko V. Kuzmenko Ju. K. Early Germans and their meighbors: linguistics, archeology, genetics

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


 
Хроніка
 
News items


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2012

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2012