2011 №3 травень-червень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №3 2011   Contens №3 2011
  Озерова Н. Г. Слово і доля   Ozerova N.H. Word and destiny
  Даниленко Л. І. Простір «мова — людина — культура» академіка В. М. Русанівського   Danylenko L. I. The «language — human — culture» space of academician V. M. Rusanivskyi
  Скляренко В. Г. Походження назви Русь   Skliarenko V. H. The origin of Pycь
  Манакін В. М. Мова і загальна симетрія універсум   Manakin V. M. Language and genaral symmetry of the universe
  Трифонов Р. А. Деякі прагматичні особливості вибачень за пафос у блогосфері   Tryfonov R. A. Some pragmatic peculiarities of apologies for pathos in the blog sphere
  Москаленко Л. А. Ідентифікація осіб чоловічої статі в «Актових книгах Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.)   Moskalenko L. A. The identification of the masculine gender in the «Official books of Poltava regimental law court» (1683-1740)
  Пономаренко С. С. Акцентні відмінності іменників чоловічого роду у львівському виданні «Апостола» 1574 р. порівняно з московським виданням 1564 р.   Ponomarenko S. S. Accent distinctions of masculine nouns in the Lviv 1574 edition of «Apostol» as compared with the Moscow 1564 edition

 

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


  Півторак Г. Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції   Pivtorak H. Hnatiuk L. P. Hryhorii Skovoroda as a language phenomenon in the Old Ukrainian literary trad itio
  Лучик В. Горпинич В. О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини   Luchyk V. Horpynych V. O. Bulgarian family names in the contemporary anthroponymy of Berdiansk region
  Глущенко В., Орел А. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики   Hlushchenko V., Orel A. Batsevych F. S. Essays on linguistic pragmatics
 
  Бріцин В., Саплін Ю., Труб В. Del Gaudio S. On the nature of surzyk: a double perspective   Brizyn V., Saplin Yu., Trub V. Del Gaudio S. On the nature of surzyk: a double perspective
  Тищенко О. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., Николаева О. К. Большой словарь русских пословиц   Tyshchenko O. Mokienko V. M., Nikitina T. G., Nikolaeva O. K. A comprehensive dictionary of the Russian proverbs
  Валюх З., Олексенко В. Іваницька Н. Б. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика   Valiukh Z., Oleksenko V. Ivanytska N. B. Verb systems of Ukrainian and English languages: paradygmatics and syntagmatics

 


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2011

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2011

   

 


 

Валюх З., Олексенко В. Іваницька Н. Б. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика

Рецензії та анотації


Іваницька Н. Б.
ДІЄСЛІВНІ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВ: ПАРАДИГМАТИКА І СИНТАГМАТИКА
Вінниця, 2011.— 636 с.

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2011_3_16.pdf)mov_2011_3_16.pdf[ ]84 Кб958 Завантаження

Лучик В. Горпинич В. О. Болгарські прізвища в сучасному антропоніміконі Бердянщини

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ 


Горпинич В. О.
БОЛГАРСЬКІ ПРІЗВИЩА В СУЧАСНОМУ
АНТРОПОНІМІКОНІ БЕРДЯНЩИНИ : Монографія // Ономастика і апелятиви.
Д .: Нова ідеологія, 2010. — Вип. 35. — 320 с.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2011_3_10.pdf)mov_2011_3_10.pdf[ ]159 Кб1378 Завантаження

Півторак Г. Гнатюк Л. П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції

Гнатюк Л. П.
МОВНИЙ ФЕНОМЕН ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ КНИЖНОЇ ТРАДИЦІЇ
К .: ВПЦ «Київський університет», 2010.— 446 с.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2011_3_9.pdf)mov_2011_3_9.pdf[ ]276 Кб1130 Завантаження