2012 №2 березень-квітень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №2 2012
  Лукінова Т. Б. Анатолій Павлович Непокупний — учений і поет
  Биховець Н. М.  Непокупний А. П. і порівняльно-історичне мовознавство
  Тараненко А. Л. Непокупний А. П. — дослідник прусської мови
  Пономаренко В. П. Це було і буде нещодавно
  Вакулич М. І. Антропонімічні дослідження А. П. Непокупного: пошуки балтійської спадщини
  Дочу А. Р. Орнітоніми іншомовного походження в англійській мові, або продовження семасіологічних традицій А. П. Непокупного
  Калинович Л. Р. «Поезії життя—правдиві свідки!»
  «...Вірші-це автопортрет поета...»
  Матвіяс І. Г. Взаємодія східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літературної мови в усталенні норм у галузі словотвору
  Жайворонок В. В. Мовні знаки української етнокультури в антропоцентричному висвітленні
  Винницький В. М. Про деякі неточності у трактуванні мовознавчих понять у сучасних правописах української мови
  Коць Т. А. Словотвір іменників у мові преси початку XX століття і становлення граматичної норми

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                         


  Коцюба 3. Терехова С. І. Типи референції в системі просторових, часових і особових координат


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2012

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2012