2010 №6 листопад-грудень


СТАТТІ                                                    


 
  Ткаченко О. Б. Українська мова як державна у труднощах її становлення
  Стоянова Е. П. Деякі аспекти мовної ситуації в Болгарії у зв’язку з її вступом до Європейського Союзу
  Жайворонок В. В. Етносимвольні асоціативні паралелі в українських народних піснях
  Глущенко В. А. Лінгвістичний метод і його структура
  Єрмоленко С. С., Бечко Я. В. Відображення семантичної структури багатозначних слів на фразеологічному рівні
  Іваницька Н Б. Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії «дія-мовлення» в українській та англійській мовах
  Шульгач В. П Словотвірне гніздо з основою *SъldРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ        


  Лавриненко С. Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур
  Манакін В., Козлова Т. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла
  Колоїз Ж. Муромцев І. Вибрані праці
  Ярун Г. Лучик А. Словник еквівалентів слова української мов


НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                


  Хроніка №6 2010


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2010

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2010

   

 


Колоїз Ж. Муромцев І. Вибрані праці

Рецензії та анотації

Муромцев І.
ВИБРАНІ ПРАЦІ / Упоряд. А. Нелюби
X. : Харк. історико-філол. т-во, 2009.— 312 с.

У рецензованій книжці зібрано науковий доробок
Ігоря Вікторовича Муромцева, професійна
діяльність якого розпочалася понад
45 років тому. Добірка матеріалів засвідчує
широту мовознавчих інтересів ученого:
з-поміж наукових розвідок вирізняються передусім
ті, які порушують проблеми ономастики,
лексикології і словотвору, історії
українського мовознавства...


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2010_6_11.pdf)mov_2010_6_11.pdf[ВИБРАНІ ПРАЦІ / Упоряд. А. Нелюби]88 Кб729 Завантаження

Лавриненко С. Мойсієнко А. К. Мова як світ світів. Поетика текстових структур

Рецензії та анотації


МойсієнкоА. К.
МОВА ЯК СВІТ СВІТІВ. ПОЕТИКА ТЕКСТОВИХ СТРУКТУР
Умань : Софія, 2008.— 280 с.

Дослідження способів взаємодії ментальної
та вербальної картин світу носія етнічної
свідомості, спроби осмислення діалектики
переходу від світоглядної до мовно-ког-
нітивної парадигми відбивають сучасні потреби
гуманітарного пізнання, а отже, посідають
важливе місце у колі актуальних
завдань лінгвістики XXI ст.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2010_6_9.pdf)mov_2010_6_9.pdf[МОВА ЯК СВІТ СВІТІВ. ПОЕТИКА ТЕКСТОВИХ СТРУКТУР]118 Кб934 Завантаження

Манакін В., Козлова Т. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла

Рецензії та анотації

Материнська О. В.
ТИПОЛОГІЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЧАСТИН ТІЛА
Донецьк : ДонНУ, 2009.— 295 с.

Типологічна лінгвістика нагромадила значний
досвід методики опрацювання мовного
матеріалу за параметрами, які дозволяють
системно його описувати та класифікувати.
Ґрунтовні праці в галузі синтаксичної, морфологічної,
фонетичної типології дозволяють
говорити про те, що лінгвістичний інструментарій
сучасного типолога є досконалим і
виваженим....


Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2010_6_10.pdf)mov_2010_6_10.pdf[ТИПОЛОГІЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЧАСТИН ТІЛА]126 Кб1155 Завантаження