2010 №2-3 березень-червень


СТАТТІ                                                    


 
  Григорію Петровичу Півторакові — 75 років
 
 
 
 
 
 
 
 
  Лучик В. В. Етюди з «Короткого етимологічного словника топонімів України»
  Черниш Т. О. Слов’янські nomina loci, умотивовані термічною семантикою
  Кононенко В. І. Смислові конотації у структурі тексту
  Єрмоленко С. С. Семіотична структура темпорального дейксиса і комунікативно-функціональний контекст
  Скопненко О. І. Засади кодифікації в українській та білоруській літературних мовах (20-і — початок 30-х рр. ХХ с т .
  Селігей П. О. Про виховання мовної свідомості
  Баландіна Н. Ф. Перформативи як індикатори функцій конвенційних висловленьРЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ        


 

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                                


  Хроніка


 

© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2010

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2010

   

 


Карпенко О. Концепт боль в типологическом освещении

Ми звикли до ступенів порівняння якісних прикметників як їхньої граматичної категорії.
Але якщо врахувати, що в світі немає нічого, крім предметів та їхніх ознак, то ступенювання
стає значно вагомішим фактором. У статті автор обгрунтовує думку, що ступенювання так чи
інакше властиве не тільки всім прикметникам, а й усім іншим частинам мови.

Ключові слова: ступені порівняння, компаратив, суперлатив.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2010_2-3_18.pdf)mov_2010_2-3_18.pdf[СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ ТА ЇХНІ ФУНКЦІЇ]251 Кб2038 Завантаження