2019 №4 липень - серпень


СТАТТІ                                                     CONTENTS


  Титул, зміст №4, 2019   Contents №4, 2019
  Бацевич Ф. С. Інтердискурсивність і глибини фікціональності художнього тексту: лінгвонаративні аспекти    
  Селігей П. О. Німецький пуризм і німецька філософія: 400 років разом    
  Глущенко В. А. П. Г. Житецький і О. О. Шахматов: методологічний аспект    
  Москаленко Л. А. Сакральність і сакралізація в середньополіських говірках чорнобильської зони. ІІ    
  Вербич Н. С. Інтонаційні параметри гендерної варіантностідіалектного мовлення    
  Полякова Т. М. Активні процеси лексичного запозичення в сучасній російській мові    

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


       
       
       

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


       


           


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2019

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2019

   

 


 

Log in or Sign up