Пошук по сайту

РЕЦЕНЗІЇ

Більше статей...

 1. Редьква Я. Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України
 2. Палійська О. Trasjanka und Surźyk — gemischte weißrussisch-russische und ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weißrussland und der Ukraine
 3. Мацько Л., Корольова А. Кочерган Μ. П. Основи зіставного мовознавства
 4. Дорошенко С. Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика
 5. Тищенко О. Деменчук О. В. Лінгвістика експерієнцій: динамічні моделі в семантиці лексики чуттєвого сприйняття
 6. Широков В. Репліка на статтю В. В. Німчука "Про сучасну українську тлумачну лексикографію"
 7. Шулежкова С. Дядечко Л. П., Петренко О. В., Прадід Ю. Ф. 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя: Українсько-російський тлумачний словник / 250 крылатых слов и выражений Н. В. Гоголя: Русско-украинский толковый словарь
 8. Іванова Л. Глущенко В. А., Ледняк Ю. В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М. Мова як система
 9. Трифонов Р. Од слова путь верстаючи й до слова... : Збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак
 10. Черниш Т., Єрмоленко С. С. Березовій Е. Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования
 11. Черниш Т., Єрмоленко С. С. Березовій Е. Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования
 12. Космеда Т. Бацевич Ф. С. Філософія мови: Історія лінгвофілософських учень
 13. Корбозерова Н. Пономаренко В. П. Категорія звертання та засоби її вираження в індоєвропейських мовах — етапи історичного розвитку і сучасність
 14. Кияк Т. Денисенко С. Н. Німецько-українсько-російський словник-довідник
 15. Ермоленко С. С. Тищенко К. М. Основи мовознавства
 16. Калита A. Brovchenko Т. О., Korolova Т. М. English Phonetics: Contrastive analysis of English and Ukrainian Pronunciation
 17. Слухай Н. Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика. Нариси
 18. Михальчук О. Мала філологічна енциклопедія
 19. Лучик В. Карпенко Ю. О. Літературна ономастика
 20. Кочерган М. Архангельська А. М. «Чоловік» у слов’янських мовах
 21. Глущенко В., Орел А. Журавлёв В. К. Теория группофонем : Развитие группового сингармонизма в праславянском языке
 22. Селіванова О. Терехова С. I. Система орієнтаційних координат у мові і мовленні
 23. Архангельська A. Marvan J. Cesty ke spisovné češtinč — prvních tisíc let (800-1800) : Maly pmvodce dejinami ceské lingvoekologi
 24. Іванова Л. Глущенко В. А., Ледняк Ю. В., Овчаренко В. М., Рябініна І. М. Мова як система (2)
 25. Синельникова Л., Прадід Ю. Ященко Т. А. Каузация в русском языковом сознании
 26. Карпенко Ю. Горпинич В. А. Антропонимия древнегреческого языка
 27. Лучик А. Кочерган Μ. П. Основи зіставного мовознавства
 28. Карпенко Ю. Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження
 29. Денисенко С.Н. НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙСЛОВНИК-ДОВІДНИМацько Л., Корольова А. Кочерган Μ. П. Основи зіставного мовознавстваови) Вінниця : Нова Книга. — 2005. — 277с.
 30. Єрмоленко С. С. Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша
 31. Горпинич В. Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики
 32. Селігей П. Тищенко К. М. Мовні контакти: свідки формування українців
 33. Швачко С. Korunets’ I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Language

Log in or Sign up