Рецензування

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Відповідно до міжнародних стандартів, публікації журналу «Мовознавство» проходять обов’язкове внутрішнє та зовнішнє (подвійне «сліпе») рецензування.
Стаття надсилається двом зовнішнім рецензентам, яких призначає головний редактор видання без погодження з редакцією. Рецензії є конфіденційними і відповідають нормам етичної політики видання.

Критерії оцінювання рукопису:

 • актуальність, наукова новизна;
 • чіткість поставлених завдань;
 • логічність та обґрунтованість висновків;
 • достатність наданої авторами джерельної бази;
 • мовностильові характеристики тексту.

Рецензенти не мають права використовувати результати дослідження, представлені в статті для публікації.

Рецензенти можуть запропонувати:

 • рекомендувати до друку;
 • рекомендувати до друку (після доопрацювання);
 • відмовити в рекомендації друку;
 • призначити додаткове рецензування.

Остаточне рішення щодо рекомендації до друку ухвалює головний редактор видання та міжнародна редакційна колегія.
 

Основні причини відмови в публікації:

 • невідповідність запропонованих матеріалів профілю видання;
 • плагіат і / або самоплагіат (див. Система Антиплагіат);
 • низька наукова якість статті;
 • відсутня актуальність і новизна дослідження;
 • недостатня база доведень отриманих наукових результатів, неповні чи нелогічні висновки;
 • порушення етичної політики видання;
 • некоректне мовностилістичне та технічне оформлення.
 
список известных личностей и коллекционеры живописи