Етична політика

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Журнал «Мовознавство» дотримується всіх етичних норм і правил, а також тих, що регламентовані чинним законодавством України.
Редакторська політика видання ґрунтується на принципах Комітету з етики в публікаціях Committee on Publication Ethics (COPE). Відповідно до вимог COPE, зокрема в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту електронної версії журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній чи друкованій) без попередньої письмової згоди Авторів і редакції журналу «Мовознавство». У разі використання опублікованих у журналі статей у контекстах інших документів посилання (гіперпосилання) на джерело є ОБОВ'ЯЗКОВИМ.

Редакція:

 • заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність, дотримується редакційної незалежності, надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • віддає перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням;
 • не надає іншим особам жодної інформації, пов’язаної зі змістом рукопису, що перебуває на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійному оцінюванні статті. Після остаточного позитивного висновку Редакції стаття виходить друком у журналі, анотації (українською й англійською мовами) та перелік використаної авторами літератури розміщуються на вебсторінці; цифрова версія матеріалу передається на відповідні електронні  ресурси Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського.

Автори:

 • несуть повну відповідальність за подані до редколегії матеріали, що мають бути належним чином оформлені, містити актуальність і новизну дослідження;
 • підтверджують, що подана для розгляду стаття, рецензія або хроніка не була оприлюднена раніше (частково чи повністю);
 • відповідають за достовірність фактів, коректність використаних джерел та цитувань;
 • мають повідомити про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на який могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі:
 • гарантують відсутність контрактних відносин або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що представлена в рукописі.

Рецензент:

 • оцінює рукопис без урахування етнічної, гендерної, релігійної, політичної належності авторів;
 • має забезпечувати принципи конфіденційності всіх матеріалів, що стосуються публікації;
 • оцінює вагомість наданих матеріалів для лінгвістики, що відбиває документально;
 • має враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли наданий йому рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою його працею. Якщо є сумніви, Рецензент має відразу повернути рукопис без рецензії, повідомивши Редакцію про зіткнення інтересів. Рецензії зберігаються протягом трьох років у Редакції.


У разі порушення авторами етичних вимог матеріал може бути відхилений.

Редакція забезпечує повну анонімність у системі взаємин «Автор – Рецензент(и)». Рецензенти не можуть використовувати результати досліджень, представлені в розглянутих ними статтях.

Політика конфіденційності. Імена та електронні адреси, вказані користувачами сайту журналу «Мовознавство», будуть використані лише для виконання внутрішніх та технічних завдань; вони не будуть поширюватися або передаватися стороннім особам.

список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up