Етична політика

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Етичні зобов’язання Редакції

 Редакція журналу «Мовознавство»:

 • забезпечує своєчасне проходження ретельного відбору та незалежного рецензування матеріалів, запропонованих до публікації;
 • заохочує і підтримує наукову добросовісність і доброчесність, дотримується редакційної незалежності, надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • віддає перевагу інтелектуальним стандартам і рівням матеріалів, а не фінансовій і політичній користі та комерційним міркуванням, не має вікових, соціальних, гендерних, територіальних, релігійних чи етнічних упереджень;
 • бере до уваги рекомендації незалежних рецензентів відносно наукової цінності, якості й достовірності рукопису, поданого на розгляд;
 • не надає іншим особам жодної інформації, пов’язаної зі змістом рукопису, що перебуває на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійному оцінюванні статті. Після остаточного позитивного висновку Редакції стаття виходить друком у журналі, анотації (українською й англійською мовами) та перелік використаної авторами літератури розміщуються на вебсторінці журналу й у міжнародних наукометричних базах даних. Цифрова версія матеріалу передається на відповідні електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та оприлюднюється у 24-місячний термін;
 • несе повну відповідальність за організацію прийняття матеріалу до друку, присвоєння йому унікального ідентифікатора, призначення рецензента, повідомлення автора про затвердження матеріалу до друку, відхилення чи повернення на доопрацювання;
 • не використовує матеріалів поданого на розгляд рукопису для власних досліджень до виходу статті (рецензії, хроніки) друком у журналі «Мовознавство».

 Редколегія журналу «Мовознавство» залишає за собою право у коректний, визначений його політикою, спосіб відхилити статтю, рецензію чи хроніку або повернути її на доопрацювання. Статті можуть бути відхилені без рецензування, якщо Голова науково-редакційної ради або Головний Редактор журналу установлюють, що вони не відповідають профілю видання.

  Етичні зобовязання авторів

 Автори (у тому числі співавтори):

 • надають точний опис проведеного дослідження, об’єктивно висвітлюють його наукову новизну й практичну значущість;
 • повністю відповідають за зміст запропонованих до друку матеріалів, за достовірність викладених фактів та результатів проведених експериментів;
 • дотримуються редакційних вимог щодо оформлення матеріалів;
 • належним чином покликаються на публікації, що здійснили суттєвий вплив на суть наукової проблеми, за винятком загальновідомих фактів. Інформація, отримана в приватному порядку від іншого дослідника (в особистій розмові, при листуванні, під час обговорення з третіми сторонами, зокрема в соціальних мережах), не може бути використана або представлена в роботі цих Авторів без дозволу особи, від якої ця інформація стала їм відома. Інформація, отримана при наданні конфіденційних послуг (при рецензуванні рукописів або проєктів, представлених для отримання грантів), так само використовується тільки з дозволу автора;
 • не подають рукописів, що описують одні й ті ж результати, більш ніж в один журнал у вигляді первинної публікації, крім випадків, коли рукопис нової статті розширює раніше опублікований коротший попередній опис того ж самого дослідження. Проте при поданні такого рукопису необхідно сповістити Редакцію про існування попередньої статті, на яку обов’язково потрібно покликатись у цьому новому рукописі;
 • використовують для публікації справжні імена; матеріали, підписані фіктивними іменами чи псевдонімами, не можуть бути прийняті до друку.

 Автор має право відмовитися від публікації статті (рецензії, хроніки), якщо не погоджується зі змінами, запропонованими рецензентом чи редактором, до затвердження макета (верстки) до друку.

У статті, написаної кількома Авторами, той з Авторів, хто подає до редакції контактні відомості, документи та здійснює листування з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію.

Автори обов’язково мають повідомити Редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі. Автори також мають гарантувати відсутність контрактних відносин або прав власності, які могли б вплинути на публікацію інформації, що представлена в рукописі.

 Етичні обовязки Рецензентів

 Рецензенти (незалежні експерти – дві особи або більше, залежно від специфіки рукопису):

 • здійснюють анонімне незалежне оцінювання статті, запропонованої до публікації. Вимагати в редакції повідомлення рецензентам будь-якої інформації про автора заборонено;
 • оцінюють передусім наукову вартість матеріалу, його актуальність, новизну, теоретичну й практичну цінність;
 • при оцінюванні статті не виявляють вікових, расових, етнічних, територіальних, соціальних, гендерних, релігійних, професійних, політичних чи інших упереджень;
 • при виявленні порушень етики публікації (академічної доброчесності), конфлікту інтересів зобов’язані повідомити Редакцію;
 • висловлюються критично щодо рукопису, але не дозволяють собі критикувати особу автора;
 • до публікації матеріалу не використовують надану автором інформацію у власних дослідженнях і не передають її третім особам.

 Етичні обов’язки третіх осіб

Треті особи можуть, за умови обов’язкового посилання на першоджерело, поширювати (за згодою автора) матеріали журналу «Мовознавство» електронним шляхом не раніше ніж за 24 місяці після виходу друком паперової версії журналу або 12 місяців після оприлюднення повної електронної версії на офіційному сайті (див. Архів).

Поширення матеріалів журналу «Мовознавство» третіми особами на паперових носіях заборонене. Електронне копіювання (фотографування, сканування) з подальшим викладенням у вільний доступ дозволене не раніше ніж за 24 місяці після виходу друком паперової версії відповідного номера журналу або 12 місяців після оприлюднення повної електронної версії на офіційному сайті. В оголошеннях рекламного характеру (з використанням фото обкладинки) потрібно зазначати адресу сайту журналу «Мовознавство»: https://movoznavstvo.org.ua/

Матеріали сайту не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною чи друкарською) без попередньої письмової згоди Редакції.

 Механізм усунення порушень етики публікацій і недоброчесної практики

 1. Редактори та читачі мають право вжити розумних заходів, якщо вони зауважили будь-які порушення етики публікації.
 2. Редакція не має права відмовлятися від розслідування встановлених етичних порушень. У цих випадках вона насамперед має отримати відповідь від Авторів статей, у яких було зафіксовано порушення етики публікації.
 3. Редакція докладає зусиль задля забезпечення належного розслідування проблеми, що виникла.
 4. Якщо Редакція або Рецензенти виявили недоброчесність у матеріалах статті, вони мають діяти згідно з нормами, встановленими Комітетом з етики публікацій (COPE), й відповідно до специфіки виявлених порушень.

 

Види порушень етики публікації:

 • повторне опублікування (дублікат публікації), самоплагіат;
 • плагіат, незазначення співавтора, відсутність покликання на джерело чи інші порушення авторських прав;
 • сфальсифіковані дані, зазначення фіктивних співавторів, публікування під несправжнім ім’ям;
 • порушення норм загальнолюдської моралі, мова ворожнечі, приниження гідності інших осіб, установ, організацій, дискримінація за віковими, расовими, соціальними, національними, гендерними, релігійними, територіальними, професійними, політичними критеріями в тексті публікації;
 • лобіювання політичних, релігійних, соціальних, комерційних чи інших інтересів, комерційна реклама всередині тексту публікацій;
 • нерозкритий конфлікт інтересів;
 • привласнення авторської наукової ідеї або даних рецензентом, редактором тощо.

 

Спірні питання можна обговорити в електронному листуванні. Адреса редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

список известных личностей и коллекционеры живописи