ПРО ЖУРНАЛ

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. Виходить 6 разів на рік.

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

Мовознавство : наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – К.: [б. в.], 1967. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0027-2833

Журнал індексується в міжнародних базах даних - Cite Factor, Research Bible, Erih Plus, Index Copernicus

Засновники:

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Рік заснування:

1967

ISSN друкованої версії:

ISSN 0027-2833

ISSN електронної версії:

ISSN 2524-0595

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5562 від 18.10.2001 р.

DOI журналу:

DOI 10.33190/0027-2833

Науково-редакційна рада:

Тараненко Олександр Онисимович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу загального мовознавстваАжнюк Богдан Миколайович,доктор філологічних наук, професор, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, директор Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН УкраїниПівторак Григорій Петрович, доктор філологічних наук, академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН УкраїниЄрмоленко Сергій Семенович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН УкраїниШироков Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, заступник головного редактора журналу «Мовознавство»


Головний редактор:

Мозер Міхаель, професор слов’янського мовознавства Інституту славістики Віденського університету, Австрія

Редакційна колегія:

Бацевич Флорій Сергійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана ФранкаБріцин Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, головний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України


Гентшель Ґерд, професор Ольденбурзького університету ім. Карла Осецького, Німеччина


Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету, член-кореспондент НАН УкраїниКосмеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Польща


Лукашанець Олександр Олександрович(Білорусь), доктор філологічних наук, професор, академік НАН Білорусі, перший заступник директора з наукової роботи Центру досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН БілорусіЛучик Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри загального та слов'янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська Академія»


Мізін Костянтин Іванович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Остапова Ірина Вадимівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України


Пономаренко Володимир Панасович, доктор філологічних наук, професор, завідувач сектору зіставного та порівняльно-історичного мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України


Радзієвська Тетяна Вадимівна, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Відділу загального мовознавства Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України


Феллерер, Ян, доктор філологічних наук, ад’юнкт-професор слов’янських мов Коледжу Вольфсона Оксфордського університету, Великобританія


Шевченко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України

Редактори:

Н. М. Гайдай, В. С. Даніхіна

Технічне редагування та верстка:

Дорожинська А. В.

Адреса

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон

(044) 279-29-64 (044) 525-86-75

Факс

(044) 525-86-75

список известных личностей и коллекционеры живописи