ПРО ЖУРНАЛ

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. Виходить 6 разів на рік.

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

Мовознавство : наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – К.: [б. в.], 1967. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0027-2833

Засновники:

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Рік заснування:

1967

ISSN друкованої версії:

ISSN 0027-2833

ISSN електронної версії:

ISSN 2524-0595

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5562 від 18.10.2001 р.

DOI журналу:

DOI 10.33190/0027-2833

Головний редактор:

Тараненко Олександр Онисимович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, заступник головного редактора журналу «Мовознавство»

 

Заступники головного редактора:

С. С. Єрмоленко

Відповідальні секретарі:

Чумак В. І.

Редколегія:

Скляренко Віталій Григорович, доктор філологічних наук, академік НАН України, почесний директор, радник при дирекції Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

 


Тараненко Олександр Онисимович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу загального та порівняльно-історичного мовознавства Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, заступник головного редактора журналу «Мовознавство»Селігей Пилип Олександрович, доктор філологічних наук, заступник головного редактора, доктор філологічних наук, завідувач відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України.


Широков Володимир Анатолійович, доктор технічних наук, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, заступник головного редактора журналу «Мовознавство»

 


Чумак Валентин Іванович,відповідальний секретар редакційної колегії журналу «Мовознавство»


Ажнюк Богдан Миколайович,доктор філологічних наук, професор, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, директор Українського бюро лінгвістичних експертиз НАН України

 


Бар-Ашер Моше(Ізраїль), професор Єрусалимського гебрайського університету, член АН ІзраїлюБацевич Флорій Сергійович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, член експертної ради ВАК УкраїниБріцин Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, головний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
 


Єрмоленко Сергій Семенович,доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН УкраїниЄрмоленко Світлана Яківна, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН УкраїниЗагнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету, член-кореспондент НАН УкраїниЛукашанець Олександр Олександрович(Білорусь), доктор філологічних наук, професор, академік НАН Білорусі, перший заступник директора з наукової роботи Центру досліджень білоруської культури, мови і літератури НАН БілорусіМозер Міхаель(Австрія), професор мовознавства Інституту славістики Віденського університету, член Австрійської АН


Півторак Григорій Петрович, доктор філологічних наук, академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН УкраїниПономаренко Володимир Панасович,доктор філологічних наук, професор, завідувач сектору зіставного та порівняльно-історичного мовознавстваІнституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
 


Шевченко Лариса Іванівна, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченказаслужений діяч науки і техніки України
 


Архангельська Алла Мстиславівна, доктор філологічних наук, професор кафедри славістики Університету ім. Ф. Палацького, Оломоуц, Чеська Республіка


Біланюк Лада, професор Університету Вашингтона, учасниця українознавчих студій, Сієтл, США


Гентшель Ґерд, професор Ольденбурзького університету ім. Карла Осецького, Німеччина


Васильєва Людмила Павлівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Вербич Наталя Сергіївна, Інститут української мови НАН України, м. Київ, Україна Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Голубовська Ірина Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Деменчук Олег Володимирович, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


 Дель Гаудіо, Сальваторе, Інститут філології Київського національного педагогічного університету ім. Б. Грінченка, Київ, Україна, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


А. І. Даниленко (США)


Космеда Тетяна Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Польща


Лучик Алла Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор кафедри загального та слов'янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська Академія»


Феллерер, Ян, доктор філологічних наук, ад’юнкт-професор слов’янських мов Коледжу Вольфсона Оксфордського університету, Великобританія
 

Редактори:

Н. М. Гайдай, В. С. Даніхіна

Технічне редагування та верстка:

Дорожинська А. В.

Адреса

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон

(044) 279-29-64   (044) 525-86-75

Факс

(044) 525-86-75

список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up