ПРО ЖУРНАЛ

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте
Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. Виходить 6 разів на рік.

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

Мовознавство
: наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – К.: [б. в.], 1967. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0027-2833

Засновники:

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Рік заснування:

1967

 

ISSN друкованої версії

ISSN 0027-2823

ISSN електронної версії

ISSN 0027-2833

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5562 від 18.10.2001 р.

Головний редактор:

Скляренко Віталій Григорович (акад. Нац. акад. наук України)

Заступники головного редактора:

Тараненко Олександр Онисимович (д-р філол. наук, проф.), Широков Володимир Анатолійович (акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук)

Відповідальні секретарі:

Чумак В. І.

Редколегія:

Б. М. Ажнюк, В. М. Бріцин, П. Ю. Гриценко, С. Я. Єрмоленко,    В. Косеська-Тошева (Польща), В. В. Лучик, О. М. Молдован (Росія), Н. Г. Озерова, Г. П. Півторак, М. П. Савицький (Чехія), О. Б. Ткаченко, Л. І. Шевченко, М. Штець (Словаччина)
Редактори: Н. М. Гайдай, В. С. Даніхіна
Технічне редагування та верстка: І. В. Остапова
Адреса Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001, Україна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт мовно-інформаційного фонду http://www.ulif.org.ua/
Google-сайт журналу "Мовознавство" https://sites.google.com/view/movoznavstvo-journal
Телефон (044) 279-29-64   (044) 525-86-75
Факс (044) 525-86-75
список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up