Хроніка №3 2018

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

 28–29 березня 2018 року в Києві в Інституті мовознавства ім. О. О. Потеб­ні НАН України відбулися IХ Потебнян­ські читання.

З вітальним словом виступив ди­ректор Інституту Богдан Миколайович Ажнюк. Він наголосив, що проведення Потебнянських читань, започатковане 1977 р. в Інституті мовознавства, уже стало традицією. Важливим і дотепер залишається розгляд передумов форму­вання геніальної особистості О. О. По­тебні, вивчення того історичного се­редовища, в якому відбувалося його наукове становлення.

На пленарному засіданні йшлося про учителя О. О. Потебні — відомого славіста П. О. Лавровського. У допові­ді «Українська мова в наукових працях П. О. Лавровського» Г.П.Півторак на­голосив на неприпустимості застосу­вання до наукової та громадської діяль­ності цього вченого, як і до будь-якого іншого діяча, історичного факту, проце­су чи явища сучасних критеріїв та оці­нок, які щодо далекого минулого майже завжди будуть некоректними, а давати певні оцінки й робити відповідні уза­гальнення лише з позицій того часу.


 

Вкладення:
Скачати цей файл (sci_2018_3.pdf)sci_2018_3.pdf[ ]345 Кб145 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи