Log in
Ukraine, Kiev, т. 044 525-86-75  Ukrainian Lingua-Information Fund of NAS of Ukraine

2020 №1 січень-лютий


СТАТТІ                                                     CONTENTS


       
       
       
       
       
       

РЕЦЕНЗІЇ ТА АНОТАЦІЇ                  REVIEWS AND ANNOTATIONS


       
       
       

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ                          SCIENTIFIC LIFE


       


       Іван Григорович Матвіяс           Ivan Hryhorovych Matviyas  


© Інститут мовознавства
ім. О. О. Потебні
НАН України, 2020

© Український
мовно-інформаційний
фонд
НАН України, 2020

   

 


 

Log in or Sign up