Log in
Ukraine, Kiev, т. 044 525-86-75  Ukrainian Lingua-Information Fund of NAS of Ukraine

Тараненко О. Пономаренко С. Сучасна українська мова: морфеміка. Дериватологія. Морфонологія : Навч. посіб. для студентів філолог. спеціальностей вищ. навч. закладів України

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії та анотації

Миколаїв : Вид-во Чорномор. нац. ун-ту ім. Петра Могили, 2017. — 300 с.

Мовознавство, №1, 2019,  О. Тараненко

Поява монографії з богемістики, безумовно, є подією неординарною для вітчизняної науки, де праці, пов’язані з описом історії, мов, культур західно- та південнослов’янських народів, посіда­ють ще скромне місце на тлі активіза­ції контактів України з країнами ЄС в економічній, політичній, освітянській галузях та на побутовому рівні. Дослі­дження Л. І. Даниленко «Чеська паре­міологія в генетичному, лінгвокогні­тивному і дискурсивному висвітленні» охоплює всі три названі об’єкти: мову, історію й культуру в їх взаємозв’язку. Крім цього, воно розкриває лінгвістич­ний складник учення про прислів’я, що є закономірним етапом розвитку фразеологічної думки й підтримується увагою вчених, сфокусованою на куль­туроємних одиницях, серед яких чи не найпоказовішими виступають саме народні афоризми.


Attachments:
Download this file (rez_2019_3.pdf)rez_2019_3.pdf[ ]233 kB94 Downloads
список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up