Log in
Ukraine, Kiev, т. 044 525-86-75  Ukrainian Lingua-Information Fund of NAS of Ukraine

Глущенко В., Орел А. Журавлёв В. К. Теория группофонем : Развитие группового сингармонизма в праславянском языке

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте

Рецензії та анотації

Журавлёв В .К.
ТЕОРИЯ ГРУППОФОНЕМ : РАЗВИТИЕ ГРУППОВОГО
СИНГАРМОНИЗМА В ПРАСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ / Предисл.
Ю. Я. Бурмистровича
М. : Изд-во ЛКИ, 2007.— 128 с.
Володимира Костянтиновича Журавльова
(народився 1922 р.) можна без перебільшення
назвати одним з найвідоміших славістів і
фонологів XX ст. Він не тільки вивчав історію
фонологічних систем слов’янських мов
(із залученням багатого іншомовного матеріалу),
а й розробляв загальну теорію діахронічної
(історичної) фонології. В. К. Жу-
равльов досяг надзвичайно цінних наукових
результатів. Докладно проаналізувавши
лінгвістичну спадщину славістів Росії та інших
країн (П. Ф. Фортунатова, О. О. Шахматова,
І. О. Бодуена де Куртене, Р. Якобсона,
Н. ван Вейка, Е. Петровича та ін.),
В. К. Журавльов висунув низку ідей, які
можна сміливо назвати лінгвістичними відкриттями.
Attachments:
Download this file (rez_2007_6_2.pdf)rez_2007_6_2.pdf[ ]175 kB199 Downloads
список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up