Мітки не знайдено.

Пошук по сайту

Єрмоленко С. С. Семіотична структура темпорального дейксиса і комунікативно-функціональний контекст

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте
Стаття присвячена проблемі взаємовідношень між вторинними семантичними, структур-
но-семіотичними та комунікативно-функціональними характеристиками темпоральних дей-
ктиків. Наводяться аргументи на користь того, що об’єднаний семіотичний та комунікатив-
но-епістемічний підхід дозволяє глибше витлумачити семантичні властивості дієслівного
часу, а також простежити функціональні зв’язки між ним та іншими семіотично близькими
одиницями.

Ключові слова: темпоральний дейксис, знакова репрезентація, умотивованість, семіотика, іконічність, індексальність.

Вкладення:
Скачати цей файл (mov_2010_2-3_14.pdf)mov_2010_2-3_14.pdf[СЕМІОТИЧНА СТРУКТУРА ТЕМПОРАЛЬНОГО ДЕЙКСИСАІ КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ]374 Кб507 Завантаження
список известных личностей и коллекционеры живописи