2015 №1 січень-лютий

Селігей П.О НАРОДЖУЄТЬСЯ ТЕКСТ... (З досвіду відомих авторів)

У статті на матеріалі мовної практики відомих письменників, філософів і науковців до­сліджено стратегії творення тексту. На цій підставі виділено «письменників пера», «письмен­ників голови» та «письменників паперу». Показано, що процес текстотворення, зокрема на етапі планування композиції, великою мірою залежить від мовної особистості автора та впо­добаних ним прийомів літературної праці.
Ключові слова: автор, мовна особистість, внутрішнє мовлення, текст, текстотворен­ня, композиція.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov_1_3.pdf)mov_1_3.pdf[ ]618 Кб4 Завантаження

Стишов О.А Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця ХХ — початку ХХІ століть

У статті розглянуто основні джерела поповнення й збагачення фразеологічної системи української мови кінця XX—початку XXI століття новими стійкими мовними одиницями, не зафіксованими фразеологічними словниками української мови. Засвідчено, що серед них най­поширенішим є творення фразеологізмів-інновацій на основі слів, вільних і термінологічних словосполучень, а також запозичення з англійської та російської мов.
Ключові слова: фразеологізм, фразеологія сучасної української мови, мова сучасних ЗМІ.
Вкладення:
Скачати цей файл (mov_1_2.pdf)mov_1_2.pdf[ ]464 Кб2 Завантаження

Log in or Sign up