ПРО ЖУРНАЛ

смотреть новинки кинопроката на нашем сайте
Науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. Виходить 6 разів на рік.

У виданні висвітлюються проблеми загального, слов'янського, германського, романського, балтійського, тюркського та фінно-угорського мовознавства. Належне місце приділяється студіям з української мови, особливо в аспекті її зв'язків з іншими мовами. Журнал регулярно аналізує мовну ситуації в Україні та різних її регіонах. На його сторінках регулярно вміщуються матеріали наукових конференції, «круглих столів», дискусій з актуальних проблем мовознавства, ювілейних заходів. У спеціальних номерах опубліковані доповіді українських мовознавців на Міжнародних з'їздах славістів. Часопис знайомить читачів із новими українськими та зарубіжними лінгвістичними виданнями, висвітлює основні події мовознавчого життя в Україні та за її межами.

Мовознавство
: наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – К.: [б. в.], 1967. - Виходить раз на два місяці. - ISSN 0027-2833

Засновники:

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Рік заснування:

1967

 

ISSN друкованої версії

ISSN 0027-2823

ISSN електронної версії

ISSN 0027-2833

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 5562 від 18.10.2001 р.

Головний редактор:

Скляренко Віталій Григорович (акад. Нац. акад. наук України)

Заступники головного редактора:

Тараненко Олександр Онисимович (д-р філол. наук, проф.), Широков Володимир Анатолійович (акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук)

Відповідальні секретарі:

Чумак В. І.

Редколегія:

Б. М. Ажнюк, В. М. Бріцин, П. Ю. Гриценко, С. Я. Єрмоленко,    В. Косеська-Тошева (Польща), В. В. Лучик, О. М. Молдован (Росія), Н. Г. Озерова, Г. П. Півторак, М. П. Савицький (Чехія), О. Б. Ткаченко, Л. І. Шевченко, М. Штець (Словаччина)
Адреса Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, вул. Грушевського, 4, м. Київ, 01001, Україна
Сайт мовно-інформаційного фонду http://www.ulif.org.ua/
Google-сайт журналу "Мовознавство" https://sites.google.com/view/movoznavstvo-journal
Телефон (044) 279-29-64   (044) 525-86-75
Факс (044) 525-86-75
список известных личностей и коллекционеры живописи

Log in or Sign up